Prihlásenie na kurz

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
VS 02

Popis

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení.Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na krajskom riaditeľstve HaZZ. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.
BONUS : účastníci získajú príručku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany

Termín

Trvanie

120 h

Cena

  • Cena: 440 € / os
  • Klubová cena: 400 € / os

Spôsob platby


Prihlásiť sa do IBP klubu a uplatniť zľavu

Ešte nie ste členom Klubu IBP? Zaregistrujte sa tu

Pokračovať bez zľavy Online prihláškou na tento kurz

Online prihláška
Naši klienti

PREČO IBP?