Prihlásenie na kurz

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
VS 11, 12

Popis

Odborná príprava ( základná aj aktualizačná po 5 rokoch) je určená pre zamestnancov pracujúcich s nebezpečnými chemickými faktormi, s veľmi toxickými látkami a prípravkami klasifikovanými ako T+ a T, pre predajcov prípravkov na ochranu rastlín klasifikovanými ako T+ a T, pre zamestnancov pracujúcich s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použite klasifikovanými ako T+ a T a na prácu s prípravkami klasifikovanými ako T+ a T a na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti so zabezpečením skúšky odbornej spôsobilosti pre účastníkov z Bratislavského kraja. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom : 13/2014/14/1.

Termín

Trvanie

10 h

Cena

  • Cena: 75 € / os
  • Klubová cena: 70 € / os

Spôsob platby


Prihlásiť sa do IBP klubu a uplatniť zľavu

Ešte nie ste členom Klubu IBP? Zaregistrujte sa tu

Pokračovať bez zľavy Online prihláškou na tento kurz

Online prihláška
Naši klienti

PREČO IBP?